Job

ลักษณะของงาน

- ดูแลกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด (ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

- หาลูกค้าใหม่

- นำเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

- พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ขาย

- ทำรายการขายประจำวัน

- ติดตามลูกหนี้
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- เพศชาย/หญิง  อายุ 30ปีขึ้นไป
 
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- สามารถขี่รถจักรยายนต์ รถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่รถจักรยายนต์ และรถยนต์
 
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 
- หากเคยผ่านงานขายสินค้าด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 

สนใจสมัครงานติดต่อที่ 062-324-9035

 

ลักษณะของงาน

- ดูแลกลุ่มลูกค้าภายในเขตกรุงเทพ

- นำเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

- เปิดลูกค้าใหม่

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- เพศชาย/หญิง  อายุ 30ปีขึ้นไป
 
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- สามารถขี่รถจักรยายนต์ รถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่รถจักรยายนต์ และรถยนต์
 
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 
- หากเคยผ่านงานขายสินค้าด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 

สนใจสมัครงานติดต่อที่ 062-324-9035

 

ลักษณะของงาน

- จัดทำแผนรายการโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาด ร่วมกับฝ่ายขาย

- จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ โฆษณา แนะนำสินค้าใหม่ผ่านสื่อต่างๆ (นิตยสาร ทีวี)

- ประสานงานกับ Grphic Design ในการออกแบบ Display หน้าร้าน

- จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
คุณสมบัติ
 
- เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุ 25 – 30 ปี
 
- วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านการตลาด ในธุรกิจ IT / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
- มีทักษะในการวางแผนและวิเคราะห์งาน
 
- สามารถสือสาร ภาษาอังกฤษได้พูด อ่าน เขียน ในระดีบดี
 
- สามารถใช้งาน Adobe Photoshop, Microsoft Excel ได้
 
- สามารถทำงานภายในแรงกดดันได้ดี
 
 

สนใจสมัครงานติดต่อที่ 062-324-9035

 

ลักษณะของงาน

- ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าและสินค้า

- ประสานกับทีมงานเพื่อจัดทำ CRM

- ติดต่อประสานงานในเรื่องของยอดขาย เปิดบิลสินค้าในระบบ 
 
- ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
- เพศชาย / หญิง, อายุ 22 - 30 ปี
 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 
- มีความรับผิดชอบ
 
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 
 
 

สนใจสมัครงานติดต่อที่ 062-324-9035

 

ลักษณะของงาน

- สามารถ เรียนรู้ ทดสอบ และวิเคราะห์ปัญหาของสินค้า

- อบรมสินค้าใหม่

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า
 
- งาน Lab อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ

- สามารถวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสินค้าได้
 
 
คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ 25 – 35 ปี
 
- วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 
- มีประสบการณ์ 2  ปี
 
- สามารถเรียนรู้ ทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้
 
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ่อนนุช 65
 
 

สนใจสมัครงานติดต่อที่ 062-324-9035

 

ลักษณะของงาน

- ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (สินค้าประเภทอุปกรณ์เสิรมมือถือ)

 
คุณสมบัติ

- เพศชาย  อายุ 25 – 35 ปี
 
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 
- มีประสบการณ์ 2  ปี
 
- รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ่อนนุช 65
 
 

สนใจสมัครงานติดต่อที่ 062-324-9035