Register

*
*
*
เงื่อนไขการรับประกัน
 • การรับประกันจะคุ้มครองกรณีที่ ฟิลม์กระจกกันรอยแตกร้าวจากการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้เท่านั้น
 • การรับประกันจะคุ้มครองเฉพาะกระจกที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายของโทรศัพท์
 • ระยะเวลารับประกันสินค้า 3 เดือน นับจาก วันที่ซื้อสินค้า
 • การรับประกันจะรับประกัน ฟิลม์กระจก 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบรับประกัน เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (3เดือน / 1 ครั้ง)
 • ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ชำรุดกลับมาที่บริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทเพื่อประเมินและตรวจเช็คสินค้าก่อนทำการรับประกันสินค้าหากตรวจเช็คสินค้าและตรงตามเงื่อนไข ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ตามที่อยู่ลงทะเบียน
 • ค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ (เก็บเงินปลายทาง)
 • กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อใช้สิทธิในการเคลม ในกรณีใบรับประกันสูญหาย บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเคลมสินค้า
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนการรับประกันในระบบ ONLINE เท่านั้นภายใน 7 วัน หลังจากซื้อสินค้าเท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิในการเคลมสินค้าและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

เอกสารการเคลม

 • บัตรรับประกันสินค้าที่มากับกล่อง
 • รูปถ่ายสินค้าที่ชำรุดเพื่อประเมินเบื้องต้น
 • กล่องบรรจุสินค้า
 • ใบเสร็จ พร้อมวันที่ซื้อ