Review

แค่เปลี่ยนกระจกกันรอยก็เหมือนได้โทรศัพท์เครื่องใหม่

2,086 views

 

         โทรศัพท์มือถือใช้มาน๊านนานก็เริ่มจะเก่าซะแล้ว อยากจะเปลี่ยนใหม่ก็ยังไม่มีตังค์ Commy มีอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้โทรศัพท์ดูใหม่ขึ้นเพียงแค่ 'เปลี่ยนเป็นกระจกกันรอย X-STRONG' ก็เหมือนได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้ว

รับชม คลิปวีดีโอ

สอบถามเพิ่มเติม e-mail : webmaster@commy4u.com
หรือติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของ COMMY ที่ www.commy4u.com
www.facebook.com/commy4u

 

 

 
 
 

You may also like