ข่าวสารและกิจกรรม

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของคอมมี่มีอะไรบ้างนะ

2,015 views

 เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของคอมมี่มีอะไรบ้างนะ
แล้วของที่เราซื้อไปจะเอาไปเคลมที่ไหนได้บ้าง heart

 
 
commy warranty
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์การรับประกันและการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้
 
หมายเหตุ: เงื่อนไขดังกล่าวไม่รวมสินค้าประเภทกระจกกันรอย
 
 
 
commy warranty
 

1. การรับประกันสินค้า : บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น

 

 

commy warranty
 
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้
 
- การใช้งานที่ผิดปกติ ผิดคุณสมบัติ เช่น สายหัก, คดงอ , สายชำรุดจากการใช้งาน , ปุ่ม Power ยุบจากการใช้งาน , ช่อง USB เบี้ยวหรือหักจากการใช้งาน
- การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตกหล่น , การตกน้ำ , แตกร้าว , สัตว์และแมลงต่างๆ
- การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง
- การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้าจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
- อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป
- ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน
- ใบเสร็จหรือใบรับประกันสูญหาย หรือชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหมดประกันเมื่อใด
- ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน
 
 
commy warranty
2. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า : รับประกันสินค้า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า แต่ต้องไม่เกิน 15 เดือน นับจากเดือนที่แสดงบน Sticker ข้างกล่องสินค้า

 

 

 

commy warranty
3. ช่องทางการเคลมสินค้า : เคลมกับร้านค้าที่ซื้อ กรณีร้านค้าปฏิเสธหรือลูกค้าไม่สะดวก ลูกค้าสามารถส่งเคลมที่บริษัทฯ ฝ่ายบริการลูกค้า คอมมี่ โทร. 02-246-2200 ต่อ 318
 
หรือส่งเคลมผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่ง : บจก.คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 65/114 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 12เอ ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 
โดยรบกวนระบุรายละเอียดในกล่องดังนี้
 
- ระบุชื่อลูกค้า
- รายละเอียดการติดต่อ
- หลักฐานการซื้อ
- กล่องสินค้าและอุปกรณ์ครบชุด
- ระบุอาการเสียให้ชัดเจน
 
เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการเคลม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับไป และบริษัทไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง
 
หากบริษัทฯตรวจสอบแล้ว สินค้าไม่เสียหายหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ไม่มีกล่อง , อุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่มีใบเสร็จ ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งสินค้ากลับคืนด้วยตนเอง ฝ่ายบริการลูกค้า
 
 
commy warranty
4. หลักฐานการรับประกัน
 
- สินค้าต้องมี Sticker การรับประกัน ติดที่ตัวกล่องและตัวสินค้า และระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มรับประกันอย่างชัดเจน โดยไม่ชำรุดหรือฉีกขาด
- ใบเสร็จการซื้อสินค้าและ/หรือ ใบรับประกันสินค้า
- สินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุด
 
commy warranty
5. เงื่อนไขการรับประกัน
 
- บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทั้งชุด ในบางกรณีอาจเปลี่ยนเฉพาะบางส่วน หรืออาจซ่อมแซมแทน ตามสภาพของสินค้าหรือตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
- บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าแถม สินค้าราคาพิเศษ และอุปกรณ์พ่วงที่อยู่ในชุด เช่น สายชาร์จแบตสำรอง ,สายชาร์จลำโพง, สาย AUX, จุกหูฟัง ฯลฯ
- กรณีสินค้าเคลมไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แทน แต่หากสินค้าชนิดเดิมไม่มีแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มีราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าในการเคลมให้
- กรณีส่งเคลมสินค้าประเภทแบตเตอรี่ บริษัทฯรับประกันเฉพาะตัวสินค้าของบริษัทฯ คือ แบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายของตัวเครื่องโทรศัพท์และค่าแรงในการถอดใส่ ดังนั้นลูกค้าต้องชำระค่าบริการในการถอดใส่แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์เพื่อนำก้อนแบตเตอรี่ส่งเคลมกับทางบริษัทฯ
 
รับประกัน 1 ปี เต็ม โดยรับประกัน “ สินค้าพร้อมกล่อง” เท่านั้น
 
สอบถามเพิ่มเติม
e-mail : webmaster@commy4u.com
Line: @commy4u
 
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ COMMY ที่

 

คุณอาจสนใจ