เพิ่มเพื่อน


สมัครสมาชิก


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
ชื่อลูกค้า / ชื่อบริษัท:  *
นามสกุล:  *
หมายเลขบัตรประชาชน / เลขที่ใบกำกับภาษี:  *
E-Mail:  *
ที่อยู่ (เลขที่ , ซอย ,ถนน)  *
ตำบล/แขวง:  
อำเภอ/เขต:  *
จังหวัด: *
รหัสไปรษณีย์:  *
ประเทศ:  *
เบอร์โทรศัพท์:  
เบอร์มือถือ:  *
เบอร์โทรสาร:  
ต้องการรับข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ จาก commy4u.com  

ข้อมูลผู้รับสินค้า ที่เดียวกับที่อยู่
ชื่อลูกค้า / ชื่อบริษัท:  *
นามสกุล:  *
ที่อยู่ (เลขที่ , ซอย ,ถนน)  *
ตำบล/แขวง:  
อำเภอ/เขต:  *
จังหวัด:  *
รหัสไปรษณีย์:  *
ประเทศ:  *
เบอร์โทรศัพท์:  
เบอร์มือถือ:  *
เบอร์โทรสาร:  
** หมายเหตุ: ต้องการใบกำกับภาษี ไม่ต้องการใบกำกับภาษี

บัญชีของคุณ
ชื่อล็อคอิน:  *
รหัสผ่าน:  *
ยืนยันรหัสผ่าน:  *
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร Dealer
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ทะเบียนพาณิชย์
4. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน และสถานที่ใกล้เคียง
5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
6. สำเนา STATEMENT กระแสรายวัน / ออมทรัพย์
7. อื่นๆ (ระบุ)


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
ประเภทธุรกิจ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ชื่อร้านค้า / บริษัท / หจก.:  *
ชื่อลูกค้า / ชื่อบริษัท:  *
นามสกุล:  *
หมายเลขบัตรประชาชน / เลขที่ใบกำกับภาษี:  *
E-Mail:  *
ที่อยู่ (เลขที่ , ซอย ,ถนน)  *
ตำบล/แขวง:  
อำเภอ/เขต:  *
จังหวัด:  *
รหัสไปรษณีย์:  *
ประเทศ:  *
เบอร์โทรศัพท์:  
เบอร์มือถือ:  *
เบอร์โทรสาร:  
Register Type: ผู้ค้าส่ง Dealer
ต้องการรับข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ จาก commy4u.com  

ข้อมูลผู้รับสินค้า ที่เดียวกับที่อยู่
ชื่อลูกค้า / ชื่อบริษัท:  *
นามสกุล:  *
ที่อยู่ (เลขที่ , ซอย ,ถนน)  *
ตำบล/แขวง:  
อำเภอ/เขต:  *
จังหวัด:  *
รหัสไปรษณีย์:  *
ประเทศ:  *
เบอร์โทรศัพท์:  
เบอร์มือถือ:  *
เบอร์โทรสาร:  
** หมายเหตุ: ต้องการใบกำกับภาษี ไม่ต้องการใบกำกับภาษี

บัญชีของคุณ
ชื่อล็อคอิน:  *
รหัสผ่าน:  *
ยืนยันรหัสผ่าน:  *
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร Dealer
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ทะเบียนพาณิชย์
4. แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน และสถานที่ใกล้เคียง
5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
6. สำเนา STATEMENT กระแสรายวัน / ออมทรัพย์
7. อื่นๆ (ระบุ)

สถานที่จำหน่าย

ที่อยู่

บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
65/114 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ขั้น 12A
ถนนพระรามเก้า
เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
แผนที่

ติดต่อเรา

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
(ปิดให้บริการในวันหยุดราชการ)
เวลา : 08.30 - 18.00 น.

ติดตามเรา