เพิ่มเพื่อน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอแจ้งหลักเกณฑ์การรับประกันและการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้

1. การรับประกันสินค้า : บริษัทฯรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี ความเสียหายที่เกิดจากการผลิต และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  - การใช้งานที่ผิดปกติ ผิดคุณสมบัติ

  - การชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตกหล่น , การตกน้ำ

  - การเก็บรักษาไม่ถูกต้อง เช่น เก็บไว้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและ/หรือมีอุณหภูมิสูง

  - การงัดแงะ แก้ไข ซ่อมแซมหรือดัดแปลงสินค้าจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

  - อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป

  - ความไม่พึงพอใจในสินค้าหรือการใช้งาน

2. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า : รับประกันสินค้า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า แต่ต้องไม่เกิน 15 เดือน นับจากเดือนที่แสดงบน Sticker ข้างกล่องสินค้า

3. ช่องทางการเคลมสินค้า : เคลมกับร้านค้าที่ซื้อ กรณีร้านค้าปฏิเสธหรือลูกค้าไม่สะดวก ลูกค้าสามารถส่งเคลมที่บริษัทฯ ฝ่ายบริการลูกค้า คอมมี่ โทร. 02-246-2200 ต่อ 318 หรือส่งเคลมทางไปรษณีย์

  - ระบุชื่อลูกค้า

  - รายละเอียดการติดต่อ

  - หลักฐานการซื้อ

  - กล่องสินค้าและอุปกรณ์ครบชุด

  - ระบุอาการเสียให้ชัดเจน

  เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการเคลม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งสินค้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับไป และบริษัทไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง

  หากบริษัทฯตรวจสอบแล้ว สินค้าไม่เสียหายหรือไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ไม่มีกล่อง , อุปกรณ์ไม่ครบ หรือไม่มีใบเสร็จ ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งสินค้ากลับคืนด้วยตนเอง

4. หลักฐานการรับประกัน

  - สินค้าต้องมี Logo แบรนด์ที่ชัดเจน

  - สินค้าต้องมี Stickerการรับประกัน ติดที่ตัวสินค้าและทำการระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มรับประกันอย่างชัดเจน

  - ใบเสร็จการซื้อสินค้าและ/หรือสินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุด

5. เงื่อนไขการรับประกัน

  5.1 บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้าหลักเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าแถม สินค้าราคาพิเศษ และอุปกรณ์พ่วงที่อยู่ในชุด เช่น สายชาร์จแบตสำรอง ,สายชาร์จลำโพง, สาย AUX, จุกหูฟัง ฯลฯ

  5.2 กรณีสินค้าเคลมไม่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันให้แทน แต่หากสินค้าชนิดเดิมไม่มีแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่มีราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าในการเคลมให้

  5.3 กรณีส่งเคลมสินค้าประเภทแบตเตอรี่ บริษัทฯรับประกันเฉพาะตัวสินค้าของบริษัทฯ คือ แบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายของตัวเครื่องโทรศัพท์และค่าแรงในการถอดใส่

  ดังนั้นลูกค้าต้องชำระค่าบริการในการถอดใส่แบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์เพื่อนำก้อนแบตเตอรี่ส่งเคลมกับทางบริษัทฯ


รับประกัน 1 ปี เต็ม โดยรับประกัน “ สินค้าพร้อมกล่อง” เท่านั้น

สถานที่จำหน่าย

ข้อมูลบริษัท

ที่อยู่

บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
65/114 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ขั้น 12A
ถนนพระรามเก้า
เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
แผนที่

ติดต่อเรา

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
(ปิดให้บริการในวันหยุดราชการ)
เวลา : 08.30 - 18.00 น.

ติดตามเรา